Trong nguy có cơ, hiểu thế nào cho đúng khi suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế

Trong nguy có cơ, hiểu thế nào cho đúng khi suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế

Người xưa thường nói trong nguy có cơ, nhưng hiểu sao cho đúng dưới tác động của đại dịch như hiện nay? Đã đến lúc “xuống tiền” được hay chưa?

Nguy như thế nào? Cơ như thế nào, đối với những ngành nghề khác nhau như bất động sản, ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, thực phẩm đồ uống, hàng không, du lịch,…