[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z] – Q – QUÃNG ĐƯỜNG XA NHẤT LÀ…

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z] - Q - QUÃNG ĐƯỜNG XA NHẤT LÀ...
[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z]
====
Q – QUÃNG ĐƯỜNG XA NHẤT LÀ
“Quãng đường xa nhất” là cảm giác khi bạn đang cố gắng tập chạy 100m đầu tiên hoặc 100m cuối cùng của một cuộc đua (khi bạn đã đuối sức). Nhưng sau khỉ trải qua điều đó, cảm giác bạn nhận được là gì? Có phải là rất thành tựu và tự hào về chính mình hay không?
Cho nên, khi cảm giác như mình đã sắp đuối sức, buộc phải bỏ cuộc hãy cố thêm một chút nữa, vì bạn sẽ không thể biết mình kiên trì và bền bỉ đến mức nào nếu bạn không cho bản thân cơ hội tiếp tục tiến về phía trước.
? Sổ tay thực hành 6×66 Ngày Thử Thách: http://bit.ly/so-tay-6×66-ngay-thu-thach-tiki

Có thể bạn quan tâm: BỘ SÁCH TÔI LUYỆN TINH THẦN CHIẾN BINH 1%

ĐẶT NGAY