Về trường

Về trường

20 năm trước rất đắn đo lựa chọn giữa Đại học Kinh Tế Quốc Dân và Đại học Ngoại Thương.

Đơn giản vì yêu 2 chữ Kinh Tế mà chọn KINH TẾ thay vì chọn thi vào Ngoại Thương (Chắc do gia đình nghèo quá nên thích…làm kinh tế).

20 năm sau…có cơ hội đến Đại Học Ngoại Thương và chia sẻ về tài chính, đầu tư A Bờ Cờ cho các em sinh viên của trường.

Cuối cùng vẫn có cái duyên…là “ngoại thương”, “vận đơn”, tàu biển, )

That’s life

#Sharing
#ThaiPhamOfficialVN

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/149697509704889?sfns=mo