Vừa dạy mà lại vừa học!

vừa dạy và vưa học

Luôn miệt mài và cháy hết mình, thật sự tự hào với tất cả học viên của tôi cho #Marketing giỏi phải kiếm được tiền #Class 06 – PMM06

Cháy hết mình từ 9.00AM- 6.50PM cho những case studies cụ thể của từng doanh nghiệp.

Thật mê say cho những điều luôn mới. Vừa dạy mà lại vừa học!

Cám ơn các bạn.

#Marketing giỏi phải kiếm được tiền
#ThaiPham Happy Live 
#Cháy