Xây dựng hàng rào phòng thủ

Không một pháo đàì nào trong một ngày có thể trở nên kiên cố, không một ai sau một đêm có thể sở hữu tất cả những thói quen thành công mà họ ước ao được sở hữu.
 
Hàng rào đầu tiên, ngăn cách bạn với thế giới nhiều cám dỗ bên ngoài để bắt đầu hành trình xây dựng pháo đài phát triển bản thân là rất quan trọng.
 
Đừng khinh một thói quen xấu nhỏ bé, vì lâu dần nó có thể tạo thành một hiệu ứng domino của hàng loạt thói quen xấu khác, cũng đừng khinh một “hàng rào” nhỏ bé không thể bảo vệ bạn vì lâu dần nó sẽ tạo cho bạn khả năng kỷ luật và tự lập vững vàng mà nếu lười biếng hay thiếu quyết tâm, bạn sẽ không thể nào có được.
 
? Tiny Habits : Thói quen tí hon – Tiềm năng khổng lồ: https://bit.ly/thoi-quen-ti-hon-tiem-nang-khong-lo-tiki-happy-live