SỰ VĨ ĐẠI CỦA TÂM HỒN

SỰ VĨ ĐẠI CỦA TÂM HỒN
Tôi cần phải trở thành người như thế nào để hoàn thành được quyết tâm đã đặt ra?
Tôi cần phải rèn luyện bản thân như thế nào để quyết tâm này trở thành sự thật?
Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng những nguồn tài nguyên nào, từ phía bản thân, từ các đồng sự và từ vòng quen biết của mình?
Từ những trải nghiệm quá khứ, tôi biết rằng chúng ta sẽ không thể nào thất bại nếu sống đúng với bản thân mình. Bởi vì khi đó, bạn đã trở
thành một công cụ mạnh mẽ hơn cho những mong muốn và nhu cầu để khẳng định cuộc sống của con người. Bạn đang củng cố sự khiêm tốn và gợi lên lòng dũng cảm.
Một khi đã loại trừ sự ích kỷ của bản thân, tự đặt mình trong một vũ trụ vĩ đại hơn, và tìm kiếm sự vĩ đại trong tâm hồn mình, bạn sẽ thấy rằng thực ra, sự vĩ đại đã luôn ở đó.
– Trích từ sách Linh hồn của Tiền –
 
? Tìm hiểu thêm thông tin và đặt sách tại đây:

Có thể bạn quan tâm:

LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC SỰ GIÀU CÓ TỪ NỘI LỰC CỦA CHÚNG TA

Linh hồn của tiền

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH