Nếu mệt chỉ tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi
Nếu mất hết kiên nhẫn chỉ tạm thời dừng lại để lấy lại niềm tin và vực dậy cố gắng
Nếu mất phương hướng chỉ tạm thời dừng lại để xác định hướng đi
Nếu mất niềm tin vào bản thân chỉ tạm dừng lại để nhìn vào chính mình mà nói:”Bạn làm được”
Tất cả chỉ là tạm thời
Đừng dừng lại cho đến khi đạt được đều mình muốn
Bởi nếu bỏ cuộc bạn đã chính thức thua cuộc rồi
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn