Khi bạn yêu chính mình, bạn biết những gì bạn xứng đáng được hưởng. Những người biết yêu bản thân không bao giờ tỏ ra khinh thường hay thiếu tôn trọng đối với người khác. Đây là yếu tố góp phần xây dựng mọi nền tảng hạnh phúc mà bạn cần phải nhớ.
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn