3 GÓC NHÌN CHO MỌI CHUYỆN

3 GÓC NHÌN CHO MỌI CHUYỆN
Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy.
Luôn luôn có 3 góc nhìn trong tất cả mọi chuyện:
Góc nhìn của bạn, góc nhìn của người khác và góc nhìn của sự thật.
Bạn thường đứng ở góc nhìn nào để nhìn nhận vấn đề và đưa ra giải pháp?
Hãy đứng cao hơn vấn đề và tìm kiếm giải pháp, bạn nhé!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn