5 ĐIỀU TÔI THẤY BIẾT ƠN

5 ĐIỀU TÔI THẤY BIẾT ƠN

Mùng 1 Tết, khai bút bằng những điều mình biết ơn trong cuộc sống, một chút sống chậm để biết mình đang rất may mắn như thế nào.

Viết ra những điều mình biết ơn cũng là một trong những cách để giữ tinh thần lạc quan, tích cực… dù một năm qua đi với nhiều biến động.

 May mắn (được sinh ra ở Việt Nam chứ không phải một khu ổ chuột hay vùng chiến nào đó)

 Được học

 Có gia đình ủng hộ, bạn bè thâm tình

 Có sức khoẻ tốt

 Có lý tưởng để nỗ lực vì nó mỗi ngày

Còn bạn thì sao, bạn biết ơn vì điều gì?

#thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn