Cả đời này chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ thôi… hạnh phúc

Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ thôi

Đăng cái hình cũ ở đây cho thêm động lực…làm thật tốt những việc đang làm để còn xách ba lô lên và đi tiếp!

Trước tiên là sách, Kungfu CK, Thiết kế cuộc đời thịnh vượng…

#ThaiPham

P/S: Chạy 21.1km xong nghĩ ra bao điều mới mẻ và hay ho

Caption: Bên dòng sông Seine một ngày nắng…