7 bài học đầu tư tôi học được từ Mohnish Pabrai

học đầu tư chứng khoán

Với Warren Buffett của Ấn Độ hay còn gọi là “Warren Buffett đệ nhị” Monish Pabrai, đầu tư không đơn giản chỉ là “Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp thì tôi chả thiệt bao nhiêu” mà còn là nhiều bài học khác thật thấm thía!

Hãy nghe tôi chia sẻ 7 bài học tôi học được từ Monish Pabrai và áp dụng vào đầu tư của tôi ở video dưới nhé!

Rất tuyệt vời đấy!

Tôi mong bạn cũng áp dụng được các bài học này sau khi xem hết video này!

# sự thành công của bạn
#ThaiPhamHappylive – https://thaipham.live