7 phương pháp giúp bạn thông minh hơn mỗi ngày

7 phương pháp giúp bạn thông minh hơn mỗi ngày
1. Đọc nhiều hơn, ngẫm kỹ hơn
2. Tập trung vào nâng cao năng lực cá nhân
3. Nói chuyện với chính mình
4. Học thêm một ngoại ngữ mới
5. Tập thể dục
6. Xây dựng những mối quan hệ chất lượng
7. Quan sát và lắng nghe