8 điều hối tiếc nhất khi chết

Tôi ước tôi đã có ĐỦ DŨNG CẢM để sống cuộc đời mà mình thực sự MUỐN SỐNG

Tôi ước tôi đã QUAN TÂM nhiều hơn đến người tôi thương yêu, người thân

Tôi ước tôi đã luôn CƯỜI nhiều hơn

Tôi ước mình đã đi DU LỊCH nhiều hơn, đến nhiều nơi, nhiều quốc gia hơn

Tôi ước mình đã có một cuộc sống KHOẺ MẠNH hơn

Tôi ước mình đã biết sớm hơn về BÍ MẬT CỦA SỰ MAY MẮN

Tôi ước mình đã CHO ĐI nhiều hơn

Tôi ước mình đã biết sức mạnh của LÃI KÉP và LÀM GIÀU từ khi còn trẻ

Chúc bạn hữu một ngày Chúa Nhật hạnh phúc!

#Sundaythoughts 
#ThaiPhamHappyLive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn! 
#8_điều_hối_tiếc_nhất_khi_chết