ký tặng siêu cò

Cuộc đời người làm sách, sống với sách, thở với sách và chơi với sách chả có gì quý hơn là dùng chính sản phẩm của mình làm quà tri giao ? với những kết nối thân tình thuộc vòng tròn 5-50-100 của mình!

Thân tình thì phải tình hơn các mối sơ giao, phải không?

Liên tục gia tăng giá trị!