Bạn muốn thuộc về nhóm người nào?

Bạn muốn thuộc về nhóm người nào?

“Người Thông Minh Thì Phòng Bệnh (Chăm sóc Bản Thân, Chăm Sóc Cuộc Sống),

Người Bình Thường Thì Chờ Bệnh (Ốm Đau Rồi Mới Đi Khám, Chữa Bệnh)

Người Kém Thông Minh Thì Tự Gây Bệnh (Hút Thuốc Lá, Uống Rượu Bia Quá Nhiều, Ăn Uống Vô Độ…)”

Bạn muốn thuộc về nhóm người nào?

Chào Chủ Nhật với Long Run quen thuộc.