BẠN NGHĨ GÌ VỀ CUỘC ĐỜI THÌ ĐỜI BẠN SẼ LÀ THẾ ĐÓ

Có một thợ mộc chặt cây và đục đẽo thành 3 cái thùng gỗ. Thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều tránh xa; thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều đến dùng; thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều đến nếm thử.
 
Thùng giống nhau, nhưng đựng bên trong những thứ khác nhau thì số mệnh của nó cũng khác nhau. Đời người cũng như vậy
Quan niệm như thế nào thì cuộc đời sẽ như thế đó, suy nghĩ như thế nào thì cuộc sống như thế đó.
 
Đây chính là cuộc đời, thành công là không thể tách rời sự giúp đỡ của quý nhân, danh sư chỉ điểm, sự thấu hiểu của bạn bè, sự khích lệ của những người ở xa, sự ủng hộ của những người ở gần.
 
Tôi cũng luôn nói với học viên/cộng sự của mình rằng: đầu chúng ta, não chúng ta đẻ ra CPU, RAM như nhau. Nhưng ta cài Windows hay MS-Dos hay Mac Os thì sẽ quyết định đời ta có “mượt mà” hay không?
 
Vậy đời của bạn cũng vậy, nó như thế nào thì HOÀN TOÀN do SUY NGHĨ CỦA BẠN.
Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời.
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn