BÍ MẬT CỦA THÀNH CÔNG – GIÀU CÓ: BẮT ĐẦU TỪ NIỀM TIN

BÍ MẬT CỦA THÀNH CÔNG - GIÀU CÓ: BẮT ĐẦU TỪ NIỀM TIN
Trong cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng, tôi đã giới thiệu đến bạn 2 vòng xoáy quyết định cuộc đời của mỗi người là “vòng xoáy đi lên” và “vòng xoáy đi xuống”
Cả 2 đều có những điểm chung rất quen thuộc: niềm tin, hành động, kết quả. Chỉ khác nhau ở hai chữ tích cực và tiêu cực.
Người có niềm tin vào bản thân (hoặc một khía cạnh nhất định) sẽ gia tăng hành động để nhận được kết quả, sau đó củng cố niềm tin và tiếp tục hành động. Cứ thế, những việc họ đang làm tạo một vòng xoáy đi lên và khi gặp lại người này sau 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm, bạn có thể thấy họ phát triển và thay đổi rất nhiều.
Còn đối với người định hướng đời mình theo vòng xoáy đi xuống – tức những việc họ đang làm sẽ là: lo sợ bản thân không làm được, thử hành động (có thể không hết sức, không gặp thời hoặc nỗ lực sai cách) và nhận thấy thất bại. Mỗi lần thất bại là mỗi lần củng cố niềm tin rằng họ không làm được, không có tài năng, không có giá trị .Họ cứ dần thu mình và sống trong thế giới của-những-kẻ-thất-bại.
Nếu bạn đang mất lòng tin với bản thân. Hãy cố gắng tìm ra mặt sáng của vấn đề.
Không ai tồn tại trên đời mà vô nghĩa cả: Bạn là một sáng tạo nhiệm màu của Đấng tạo hóa. Và hãy xoay chuyển vòng xoáy của cuộc đời bạn theo hướng tích cực!
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn