Cả cuộc đời này, chúng ta cần theo đuổi điều gì?

Ý nghĩa cuộc đời

Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ thôi!
HẠNH PHÚC!

– Thai Pham –

Hãy để tôi giúp sức các bạn trong khóa học THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG TẠI HCM và HN trong tháng 11 này!

Chi tiết các bạn coi tại đây: https://thaipham.live

Https://thaipham.live/thiet-ke-cuoc-doi