Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi tìm kiếm một thứ thôi và đó là hạnh phúc

“Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết 1 thứ thôi, và đó là: HẠNH PHÚC” - Thái Phạm - Chúc mừng sinh nhật tôi ? P/S: Cám ơn các bạn đã nhắn tin, gửi lời chúc mừng sinh nhật nhé! Tổng cám ơn các bạn, các anh chị!
“Cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết 1 thứ thôi, và đó là: HẠNH PHÚC”
– Thái Phạm –
Chúc mừng sinh nhật tôi ?
P/S: Cám ơn các bạn đã nhắn tin, gửi lời chúc mừng sinh nhật nhé! Tổng cám ơn các bạn, các anh chị!