CÁCH SỬ DỤNG TIỀN HOÀN HẢO

linh hồn của tiền
Như một đồng sự của tôi đã nói, nhiệm vụ của thời đại chúng ta là trở thành nơi nghỉ chân – nơi tiễn đưa những hệ thống và thể chế không bền vững cũ kỹ, và chào đón sự ra đời của những hệ thống, cách sống mới bền vững hơn. Tiễn đưa những hệ thống không còn bền vững và đã tới hạn đó không có nghĩa là giết chết chúng, mà là chứng kiến sự tan rã của chúng bằng sự thương cảm và tình yêu, sau đó cũng dùng sự nhân ái và tình yêu thương để hỗ trợ sự ra đời và phát triển của những cấu trúc, hệ thống, bối cảnh, và bộ máy mới – những thứ ủng hộ và khuyến khích cách sống bền vững.
Những phương pháp này đều dựa trên nền tảng là thực tế và sự hiểu biết về một thế giới đầy đủ, trong đó tất cả chúng ta đều có thể phát triển mạnh mẽ, không phải bằng cách hy sinh người khác, mà bằng sự phối hợp và hợp tác cùng nhau.
Trong thế giới đó, mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc có thể chính là mỗi người chúng ta bắt đầu thực hiện sự biến đổi này. Chúng ta có thể cùng lúc kết hợp hài hòa cả tiền bạc và linh hồn, và “cộng sinh tích cực” với tiền của mình, như Alan Slifka, nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà hảo tâm và một bạn của tôi từng miêu tả.
“Vấn đề ở đây là kết hợp tài sản hữu hình với tài sản vô hình một cách hài hòa. Chúng ta có cơ hội để sử dụng tiền của mình một cách hoàn toàn khác biệt, với điều kiện chúng ta phải có can đảm để nhìn thấy các khả năng”.
Trích từ sách Linh hồn của Tiền
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn