Cảm khái thơ ca

Cảm khái thơ ca

Sớm nay thức dậy quyện khói sương
Hiên mai tựa cửa ngắm hoa (trong) vườn
Một thoáng thanh bình khẽ qua tóc
Cuộc đời vậy có tự tại không?

#Cảm khái thơ ca
#ThaiphamHappyLive
#MerryXmas2018

P/S: Update: Thơ đã hay và vần điệu hơn sau khi được chỉnh sửa bởi chuyên gia Thai Quang Nguyen

“Sớm nay thức dậy quyện khói sương
Hiên mai tựa cửa ngắm hoa vườn
Một thoáng thanh bình khẽ qua tóc
Cuộc đời sao cứ phải vấn vương?”