Cám ơn tất cả các “tình yêu” KUNGFU CHỨNG KHOÁN 5 Hà Nội

Kungfu chứng khoán Hà NộiCác bạn đã cho tôi một cảm hứng bất tận để BÙNG CHÁY trong 3 ngày để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về tài chinh, đầu tư và nhiều vấn đề khác để phụng sự các bạn. Phụng sự sự thịnh vượng trong tương lai của chúng ta. 

Cám ơn các bạn cũng không quản ngại đường xa đến từ Nhật Bản (3 bạn), Bắc Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lào Cai,… để tham gia lớp học lần này! 

Tôi tinh các bạn đã yêu mến, thích và hưởng…thụ khoá học đúng nghĩa! 

Yêu mến tất cả và hẹn gặp lại vào tháng 12/2019!

Mong các bạn thành công rực rỡ!

#ThaiPham
#KungfuChungKhoan
#5
#Thay_đổi_cuộc_sống_bằng_cách_giúp_mọi_người_trở_nên_giàu_có_hơn!