Càng lúc càng có nhiều niềm tin vào việc nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm (soft-landing)

Càng lúc càng có nhiều niềm tin vào việc nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm (soft-landing)
Vậy tại sao Fed phải thực hiện pivot, cắt giảm lãi suất, nếu kinh tế Mỹ vẫn ngon?
Một giải pháp duy trì lãi suất cao ở mức 4.75%-5% trong thời gian lâu hơn dự kiến của thị trường và giảm bảng cân đối tài sản xuống 7.000 tỉ đô la (từ mức 8.5 nghìn tỉ đô la hiện tại) bằng việc hút bớt tiền về là khả thi nếu kinh tế Mỹ vẫn tốt!
Các doanh nghiệp buộc phải thích ứng với tình hình mới.
P/S: Thí dụ trong hình là bài báo năm 2007 ngay trước khủng hoảng tài chính năm 2008 ?. Cũng Soft landing hihi