CHĂM CHỈ MANG ĐẾN HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG

CHĂM CHỈ MANG ĐẾN HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG
“Sự cẩn thận và chăm chỉ mang tới may mắn.”
– Thomas Fuller –
 
Cứ mỗi lần đi dạy về là lại “sấp mặt” kí sách cho độc giả Happy Live muôn phương.
Mệt nhưng mà thật vui vì giá trị của tài chính, kinh doanh, tri thức được lan toả rộng rãi.
Còn 2 tuần nữa là Tết, tôi bận nhưng thấy rất hạnh phúc! Còn bạn thì sao?