CHÀO NGÀY B36/66 ngày thử thách!

CHÀO NGÀY B36/66 ngày thử thách!

#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

#ThaiPham

“Mọi tình thế ngoài kia, tốt hay xấu, sẽ có những ảnh hưởng rất ít trong định mệnh của mỗi người. Chúng ta đang thực sự tạo dựng tương lai bằng hành động mỗi ngày. Sự thành công hay thua kém sau này do chính chúng ta quyết định ngày hôm nay.”

Tiến sĩ Alan Phan.

Tôi biết, tôi sẽ sớm thành công khi vẫn kiên trì theo đuổi những thói quen tốt.

Chúc các bạn hữu một ngày tuyệt vời!