Chấp nhận thụt lùi. Làm lại những điều cơ bản nhất! Kĩ thuật cơ bản nhất. Nhàm chán nhất…và KHÔNG BỎ CUỘC

Chấp nhận thụt lùi. Làm lại những điều cơ bản nhất! Kĩ thuật cơ bản nhất. Nhàm chán nhất...và KHÔNG BỎ CUỘC

Sẽ có lúc bạn cảm thấy mọi chuyện ĐÃ KẾT THÚC

Thì đó cũng là thời điểm MỘT THỨ GÌ ĐÓ MỚI MẺ lại bắt đầu”

Cảm giác của tôi hôm nay cực phiêu, khoái, sướng…vì sau 15 ngày blueing (chán, sad) với chạy bộ thì cảm giác vui sướng, bay bay trên đường đã trở lại!

Suy cho cùng: Mọi thứ đều có chu kì. Tình yêu, sức khoẻ, công việc, tiền bạc…sẽ có lúc UP and down. Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng chống lại bạn, khiến bạn không tiến lên được…việc của bạn là BỎ CUỘC hay lựa chọn bước tiếp?

Chấp nhận thụt lùi. Làm lại những điều cơ bản nhất! Kĩ thuật cơ bản nhất. Nhàm chán nhất…và KHÔNG BỎ CUỘC

Và rồi điều tốt đẹp sẽ tới!

Nếu được như vậy, tôi xin welcome to 1% Club Việt Nam!

#1%ClubVN
#HappyLive
#ThaiPham