CHECK IN NGÀY B43/66 NGÀY THỬ THÁCH (109 ngày)

#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

Mục tiêu hôm nay vẫn vậy! Nhưng hôm nay Việt Nam ?? sẽ chiến đấu với Thái Lan, và tôi sẽ chúc ?? chiến thắng!

Sẽ có quà cho cộng đồng Happy Live, 66days và Làm Giàu từ kinh doanh nhé! Cho vui thôi ?

#ThaiPham

Chào buổi sáng, và đây là mục tiêu của tôi

♣️ Dậy sớm điểm tin
♣️ Đọc sách 100 pages
♣️ Chạy bộ 6km

Chìa khoá ? là sự bền bỉ, vì hôm nay là một món quà lớn ?.

#VietNam Chiến thắng

P/S: Nay cũng là khai giảng 5/9 của năm học mới của các con