CHECK IN NGÀY B43/66 NGÀY THỬ THÁCH (109 ngày)

#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

Mục tiêu hôm nay vẫn vậy! Nhưng hôm nay Việt Nam 🇻🇳 sẽ chiến đấu với Thái Lan, và tôi sẽ chúc 🇻🇳 chiến thắng!

Sẽ có quà cho cộng đồng Happy Live, 66days và Làm Giàu từ kinh doanh nhé! Cho vui thôi 😉

#ThaiPham

Chào buổi sáng, và đây là mục tiêu của tôi

♣️ Dậy sớm điểm tin
♣️ Đọc sách 100 pages
♣️ Chạy bộ 6km

Chìa khoá 🔑 là sự bền bỉ, vì hôm nay là một món quà lớn 🎁.

#VietNam Chiến thắng

P/S: Nay cũng là khai giảng 5/9 của năm học mới của các con