Chia nhỏ mục tiêu

chia nhỏ mục tiêu

#Tổng kết ngày B25/66ngaythuthach

Khi bạn mới khỏi ốm, mệt mỏi mà bạn vẫn đặt mục tiêu chinh phục 10km trong ngày thì bạn phải làm gì?

Nếu buổi sáng bạn k thể kết thúc 10km (đương nhiên với 1 người mới ốm dậy và mũi k thở đc tốt ngay)…thì hãy kết thúc nó với 5km.

Và chiều tối, bạn lại mò mò…làm thêm 5km nữa!

Điều bạn cần đó là KHÔNG BỎ CUỘC.

Bằng mọi giá KHÔNG BỎ CUỘC. Một khi GAME is ON, cuộc chơi đã định rồi thì PHẢI CHIẾN ĐẤU!

Ngày Chúa Nhật hôm nay của anh em ntn? YES như thường lệ chứ 3.700 anh em!??

#6x66DAYSCHALLENGE
#6x66NGAYTHUTHACH
#ThaiPham

P/S: Tôi còn 50 charts cần theo dõi, danh mục cần cơ cấu và…20 trang sách ) cho hôm nay.