CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 THỊNH VƯỢNG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 THỊNH VƯỢNG
“Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài, bài Tình Ca.
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà.
Lòng tôi đã nở như là, là đóa hoa.”
– Tình Ca, Phạm Duy –
Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 thịnh vượng, tự do, giàu có!