Có khủng hoảng kinh tế 2019 hay không?

Khủng hoảng kinh tế

Đây là video của tôi dài tới 30 phút về chủ đề này. RẤT RẤT DÀI & tôi chuẩn bị nó khá công phu và nếu bạn quan tâm tới làm ăn năm 2019, thì bạn nên xem hết nó!

Tôi tin là như vậy!

Việt Nam chúng ta nên tận dụng cơ hội năm 2019 như thế nào? Thách thức gì?

Hãy cho tôi biết nhận xét của bạn và bàn luận của bạn.

P/S: Đây là quan điểm của tôi, bạn có thể có quan điểm khác, tôi tôn trọng bạn! Hãy nhận xét góp ý và cùng trao đổi!

Tôi không bao giờ tự cho mình là “chuyên gia” “chuyên da” hay gì cả, đây là quan điểm của tôi (My Point of Views) của một người thực chiến về đầu tư. Hi vọng nó hữu ích cho bạn!

& Again, TÔI CÓ THỂ SAI.