Cộng đồng Happy Live chính thức thành nhóm kín

Cộng đồng Happy Live thành nhóm kín

Xin trân trọng thông báo với bạn hữu là từ ngày hôm nay 26/5/2020 Happy Live Group – Cộng đồng Happy Live đầu tư tài chính và thịnh vượng chính thức chuyển từ nhóm công khai thành nhóm kín – Private nhằm:

1) Phục vụ tốt hơn cho các thành viên của cộng đồng (các bài viết tương tác chuyên sâu hơn)

2) Các thành viên có nhiều quyền lợi hơn bên ngoài (là được đọc bài, chia sẻ bài và comment mà không sợ bị nghĩa lộ).

3) Các thành viên tương tác tốt hơn!

Trân trọng thông báo bạn hữu!

Nếu muốn tham gia bạn cần:

1) Nick thật tham gia facebook trên 1 năm

2) Liên tục tương tác và chia sẻ với cộng đồng

3) Trả lời đầy đủ và nghiêm túc các câu hỏi và không phải là Bot (máy) trả lời