CÔNG THỨC DUY TRÌ SỰ TẬP TRUNG

CÔNG THỨC DUY TRÌ SỰ TẬP TRUNG
1. Chú ý hơi thở
2. Thiết lập được những thói quen tích cực
3. Sắp xếp công việc gọn gàng (đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm cần hoàn thiện trong ngày)
4. Tránh xao nhãng trước sức hút của mạng xã hội
5. Chỉ làm một việc trong cùng một thời điểm
6. Thường xuyên nhìn vào mục tiêu của mình
Hiệu quả: làm việc hiệu quả, được đánh giá cao. Càng tập trung, càng có tiềm năng phát triển
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn