CÙNG THÁI PHẠM RÈN LUYỆN THỰC HÀNH THÓI QUEN TÍ HON MÙA GIÃN CÁCH

CÙNG THÁI PHẠM RÈN LUYỆN THỰC HÀNH THÓI QUEN TÍ HON MÙA GIÃN CÁCH
Lại là một bài tập mớ itrích từ Tiny Habits: Thói quen tí hon – Tiềm năng khổng lồ dành cho bạn, không biết là bài tập lần trước có đủ thú vị và hấp dẫn bạn về nội dung – kiến thức của quyển sách này không?
Cùng hành động thôi!
✅ Nắm bắt phương pháp và cách thức xây dựng thói quen, rèn luyện sự kỷ luật thông qua quyển sách Tiny Habits: Thói quen tí hon – Tiềm năng khổng lồ:

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAY