ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH LÊN PLAN 2020 thì thấy ảnh này!

ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH LÊN PLAN 2020 thì thấy ảnh này!

Thật là phù hợp để lên kế hoạch và nghị quyết đầu năm mới!

Lại phải xách vali lên và đi. 2019 nhỡ hẹn Châu Âu rồi thì 2020 sẽ tới

Tôi dự định qua lại Spain, France, Italia, Holland, England…Hi vọng sẽ gặp được một vài anh chị em bạn hữu bên ấy!

Không lần nào giống lần nào, mỗi lần thì Châu Âu già cỗi luôn mang lại một sự hạnh phúc riêng có…

#Plan2020
#Nghị_quyết_đầu_năm
#ThaiPham

P/S: Trước mắt 5/2020 thì đi Japan! Chắc hẹn Lắp Bắp, Tiến Nguyễn ở Hokkaido và Tokyo trước nhé!

Retro chút….