ĐÁNH BẠI NỖI SỢ – ĐỪNG ĐỂ GIẤC MƠ CỦA BẠN BỊ GIẾT CHẾT TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC

ĐÁNH BẠI NỖI SỢ - ĐỪNG ĐỂ GIẤC MƠ CỦA BẠN BỊ GIẾT CHẾT TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC

SỢ Ư? Thà là sống với điều mình thích còn hơn là sống một cuộc đời đầy những âu lo sợ hãi!

Sợ là một cảm giác đáng chán nhất, thất bại và tệ lậu nhất của con người!