Đầu năm khai xuân hội nghị DOANH CHỦ SMEs – Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ!

Đầu năm khai xuân hội nghị DOANH CHỦ SMEs - Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ!

Tặng nhau kiến thức, tặng nhau sách vở và kinh nghiệm!

Chúc cộng đồng Làm giàu từ kinh doanh một năm thắng lợi!

#ThaiPham
#Doanh_chủ_nhỏ_2020

P/S: Năm 2020 là năm của kinh doanh, khởi nghiệp nên tôi sẽ hỗ trợ cùng anh em nhiều!