ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Hãy đầu tư từ hôm nay về:
– Trí tuệ (Đọc sách, học hành, khai mở tri thức,… )
– Thể chất (Chạy bộ, tập luyện thể dục thể thao,… )
– Tinh thần (Thiền định, quản trị cảm xúc,… )
Bên cạnh đó là tích lũy tiền bạc, mối quan hệ để tận dụng tốt sức mạnh của lãi kép.
Bởi vì, về lâu dài, bạn có thể “nâng giá bản thân” qua kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm.
Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ bạn nhé ?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn