ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ KHÔNG BAO GIỜ LỖ

ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ KHÔNG BAO GIỜ LỖ
TRÍ TUỆ RẤT QUÝ
1) Nó không bị hao mòn qua thời gian
2) Càng lớn tuổi càng thông thái
3) Không ai tước đoạt được trí tuệ của bạn
4) Có tiền mà không có trí tuệ thì cũng sẽ thất bại lớn, sớm hay muộn
Hôm nay bạn đã đầu tư cho não bộ chưa, cùng chia sẻ với Thai Pham nhé!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn