ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2022

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2022
Chào buổi sáng ACE,
Chứng khoán Mỹ hồi phục từ vùng hỗ trợ mạnh, nói chung là rất bình thương khi dân đầu tư đi chơi Lễ Noel, và Tết Dương. Còn báo chí thì như thấy trong hình 2, lúc nào cũng có…lý do ?.https://kungfustockspro.live/news/590600. Giá dầu hôm qua hồi phục tốt.
Còn TTCK Việt Nam vẫn vậy. Cứ 2h15-2h17 phút thì mới biết hôm nay ”sấp hay ngửa”, chẵn hay lẻ.
Đoạn này thì có lẽ vol, thanh khoản sẽ thấp.
Chúc các bạn nghỉ lễ vui, mà có quà tăng điểm thì tốt.
 
ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22/12/2022