ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 18/10/2021

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 18/10/2021
Chào buổi sáng,
Những điều gì cần trao đổi về thị trường tuần mới, về các mặt hàng một cách tổng quan chung, chúng ta đã trao đổi với nhau ở video này:
Các bạn có thể xem lại (nếu chưa xem).
Chúc các bạn một tuần nhiều LỘC!