ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 19/9/2022

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 19/9/2022
Chào buổi sáng các bạn,
Những gì cần trao đổi cho tuần mới, tôi đã trao đổi trong video này https://youtu.be/ZEO1Laa6GFM
Bạn có thể coi lại!
Chúc các bạn tuần mới may mắn ?
God Bless!