ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 28/11/2022

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 28/11/2022
Chào buổi sáng các ACE,
Chúc mọi người 1 tuần may mắn! Những gì cần trao đổi cho tuần mới, tôi đã trao đổi trong video bên dưới.
Good luck and God Bless!