ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 9/1/2023

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN 9/1/2023
(Tuần đón ông công Ông Táo chầu trời)
 
Chào buổi sáng các bạn,
 
Những gì cần chia sẻ với các bạn cho tuần mới, tôi đã chia sẻ trong video này https://www.youtube.com/watch?v=36crvTfVIY0, các bạn có thể xem lại.
 
Chúc mọi người có một tuần thật nhiều thuận lợi.
 
P/S: Tuần này đánh dấu mốc 3 năm Trung Quốc ngừng ”bế quan tỏa cảng” vì Zero Covid-19. Dân Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long…ngóng khách du lịch China mỗi ngày https://kungfustockspro.live/news/594022