ĐỪNG “ĐỀ PHÒNG” CƠ HỘI

ĐỪNG "ĐỀ PHÒNG" CƠ HỘI
Đừng nghi ngờ với những cơ hội mới. Bạn nghĩ mình có thể “mất” những gì?
Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức.
Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm.
Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm.
Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.
P/s: Nice day nhé bạn hữu
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAY