GẶP GỠ CUỐI TUẦN CÙNG CÁC HỌC TRÒ LỚP KUNGFU CHỨNG KHOÁN 10 TPHCM

GẶP GỠ CUỐI TUẦN CÙNG CÁC HỌC TRÒ LỚP KUNGFU CHỨNG KHOÁN 10 TPHCM
“Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè”
Have a great day all!
P/S: Tôi đi nghỉ Giáng Sinh và năm mới trước 1.5 tháng. Nên sẽ vẫn làm video chủ yếu hầu chuyện các bạn từ giờ đến lúc đó nhé!