GIEO HẠT GIỐNG TỐT, GẶT ĐƯỢC QUẢ LÀNH

Gieo hạt giống tốt, gặt được quả lành
Tiềm thức không phân biệt được đâu là suy nghĩ tốt, đâu là suy nghĩ xấu, bạn gieo vào đầu hạt giống nào nhiều hơn, bạn sẽ thu gặt quả của loại hạt giống ấy trong khu vườn tâm trí của mình.
-Thái Phạm –

(*) Bài viết được trích từ sách Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Chiến lược làm chủ vận mệnh hoàn hảo, xem thêm thông tin sách tại đây:

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

 

⭕ Tìm đọc thêm những chia sẻ của tôi về cách bẻ gãy những niềm tin sai lệch, xây dựng một cuộc đời đáng mơ ước cũng như cách quản lý tài chính cá nhân trong quyển sách này, tại link: