HÀNH TRANG ĐẾN TỰ DO TÀI CHÍNH với Phương pháp 6 CHIẾC HŨ CHI TIÊU

6 chiếc hủ chi tiêu

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp quản lý tài chính cá nhân từ T. Harv Eker – một triệu phú tự thân!

Bất cứ người nào dù có thu nhập cao hay thấp đều có thể áp dụng nguyên tắc “6 cái lọ” hay “6 chiếc hũ chi tiêu” để quản lý tiền hiệu quả.

► Bạn có thể tải ứng dụng MoneyOi để quản lý tài chính cá nhân bằng 6 CHIẾC HŨ:
– Android: http://bit.ly/moneyoi-android
– IOS: http://bit.ly/moneyoi-ios

⭕️ Tham gia Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính & Thịnh vượng tại: http://bit.ly/cong-dong-happy-live

#6CHIẾCHŨ
#THAIPHAM
#TỰDOTÀICHÍNH

https://youtu.be/Z3H-pUWe8Kc