Hãy kể cho tôi top 10 cuốn sách mà bạn sẽ giới thiệu cho những nhà đầu tư, kinh doanh cổ phiếu!

Đây là list danh sách của tôi:
1. Làm giàu từ chứng khoán
2. Nến Nhật
3. Trend Following
4. Nghệ thuật kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore
5. Người đàn ông đánh bại mọi thị trường
6. 18000%
7. Phù thuỷ chứng khoán Market Wizards
8. Payback Time ngày đòi nợ
9. Wyckoff 1.0
10. Wyckoff 2.0