HỌC CÁCH CỐ GẮNG BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA

BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN
Tôi sẽ luôn luôn bước thêm một bước nữa. Nếu chưa đến đâu, tôi lại bước một bước mới, rồi một bước nữa. Trong thực tế, bước một bước mỗi một lần không có gì khó khăn lắm.
Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.
– Tờ kinh số 3: Bí mật của Phan Thiên Ân –
✅ Tìm hiểu thông tin về sách tại:

Có thể bạn quan tâm:

Bí mật của Phan Thiên Ân – Cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu ngườiBí mật của Phan Thiên n

Đặt sách